CERTUS S.C.

Doradztwo i Szkolenia

Dowiedz się więcej

O NAS

Firma Doradztwo i Szkolenia CERTUS s.c. powstała w 2001 r. Jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji prowadzonej przez Miasto Katowice oraz do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Celem Firmy są wszelkie działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej a także ochrony środowiska świadczone dla naszych klientów.

DOŚWIADCZENIE

Od wielu lat prężnie działamy na rynku szkoleń. Oferujemy szkolenia z zakresu bhp, szkolenia zawodowe, szkolenia doskonalące oraz psychologiczne. Dostosowujemy ich zakres do danego stanowiska i pełnionych obowiązków. Dzięki nam połączą Państwo po szkoleniu wiedzę teoretyczną z praktyką. Szkolenia BHP Katowice, kursy BHP Katowice.

SPECJALIŚCI

W ramach umów outsourcingu bhp, występujemy jako zewnętrzna służba BHP. Przejmujemy od pracodawców obowiązki wynikające z przepisów dla służb BHP. Zapewniamy profesjonalną i szybką pomoc podmiotom gospodarczym, instytucjom i inwestorom, co umożliwia efektywne przygotowanie ich do auditów i kontroli oraz podnoszenie standardów bezpieczeństwa pracy.

Nasz zespół to sprawdzeni, renomowani wykładowcy oraz inspektorzy i specjaliści w zakresie działań BHP.

„Bezpieczeństwo i higiena pracy to integralna część sukcesu.”

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

KOSZTY

Korzystne ceny – porównaj nasze ceny z konkurencją! Oferta dopasowywana do wymagań każdego klienta.

GWARANCJA

Wysoka jakość obsługi,  profesjonalna i szybka pomoc podmiotom gospodarczym, instytucjom i inwestorom, umożliwia efektywne podnoszenie ich standardów bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.

EKSPERCI

Zatrudniamy wysokiej klasy wykładowców i specjalistów, którzy nieustannie podnoszą swoje kompetencje zawodowe.

OSZCZĘDNOŚĆ

Dzięki e-szkoleniom zyskujesz czas i pieniądze, w dowolnej chwili szkolisz pracowników przez Internet.

KORZYŚCI

Szkolenia online – oszczędność czasu i brak dezorganizacji pracy. Certyfikat potwierdzający otrzymujesz pocztą.

SATYSFAKCJA

Gwarantujemy pełną satysfakcję i zadowolenie z naszych usług. W serwisie szkoleń on-line otrzymujecie Państwo przejrzysty i zrozumiały materiał szkoleniowy.

CERTUS w liczbach

PROJEKTÓW

KLIENTÓW

SZKOLEŃ

KURSÓW

USŁUGI

Oferujemy szeroki wachlarz usług

R

Doradztwo i konsultacje w zakresie Prawa Pracy

R

Opracowanie oceny ryzyka zawodowego

R

Regulaminy pracy

R

Sporządzanie dokumentacji powypadkowej

R

Obsługa bhp dla firm

R

Koordynacja na placu budowy

R

Plan bioz oraz projekt organizacji robót budowlanych

R

Opracowanie instrukcji bhp

R

Pomiary środowiska pracy

CENNIK ONLINE

Pakiety szkoleń CERTUS

DLA PRACOWNIKÓW

40 zł

CENA/UŻYTKOWNIK

Poznanie najnowszych uregulowań prawa pracy, wiedzy o bezpiecznym zachowaniu przy posługiwaniu się sprzętem będącym na wyposażeniu biura.

Zapoznanie się z zasadami ergonomii, regulacji dotyczących zachowań na wypadek pożaru oraz organizacji pomocy przedlekarskiej.

DLA PRACODAWCÓW

95 zł

CENA/UŻYTKOWNIK

Uczestnik podczas szkolenia uzyskuje aktualną wiedzę w zakresie regulacji prawnych dotyczących prawa pracy, wiedzę w zakresie ergonomii organizacji stanowiska zgodnego z wymogami i przepisami przeciwpożarowymi, najnowsze techniki udzielania pomocy przedlekarskiej i organizacji niesienia pomocy.

PRACOWNIKÓW SŁUŻB BHP

300 zł

CENA/UŻYTKOWNIK

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu, przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

OFERTA

Kompleksowa oferta szkoleń

SZKOLENIA BHP ONLINE

Zapraszamy na szkolenia i kursy BHP online (przez Internet) dla pracodawców i pracowników. Jest to doskonała propozycja dla firm, które chcą szybko i fachowo przeszkolić swoich pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego oraz innych tematów niezbędnych do opanowania przy obejmowaniu konkretnego stanowiska. Szkolenia okresowe BHP online skierowane do:

 • pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • pracowników inżynieryjno- technicznych
 • pracowników administracyjno-biurowych
 • pracowników służby zdrowia
 • pracowników służb BHP
 • nauczycieli

Aby przejść do platformy szkoleniowej kilknij [tutaj]

SZKOLENIA BHP

Pracodawca zobowiązany jest do organizowania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – Kodeks Pracy Dział X, rozdział VIII

Przeprowadzamy szkolenia wstępne oraz okresowe:

 • pracodawców,
 • osób kierujących pracownikami,
 • technologów, organizatorów produkcji, pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • pracowników administracyjno – biurowych,
 • pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • pracowników służb BHP,
 • społecznych inspektorów pracy (SIP)

Zapraszamy również na kurs metodyczno-dydaktyczny dla kadry kierowniczej przeprowadzającej szkolenia wstępne.

Seminaria z zakresu udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia

Zajęcia przeprowadza licencjonowany nauczyciel ratownictwa medycznego. Uczestnicy biorą czynny udział
w zajęciach praktycznych:

 • na fantomach uczą się podstawowych zabiegów resuscytacyjnych,
 • zabezpieczają rany i urazy,
 • uczą się prawidłowego łańcucha działań ratowniczych.

Kurs spełnia wymogi znowelizowanego Kodeksu Pracy / art. 2091 §1, §2 i §3 dotyczący obowiązku wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

Seminaria z zakresu nowelizacji Kodeksu Pracy

Oferujemy Państwu szkolenia z zakresu nowelizacji Kodeksu Pracy, w których poruszamy problematykę związaną ze zmianami Prawa Pracy.

Proponujemy następujące tematy:

 • czas pracy,
 • praca w godzinach nadliczbowych,
 • ewidencja czasu pracy,
 • urlopy pracownicze,
 • wymiar urlopu,
 • urlopy macierzyńskie i wychowawcze,
 • umowy o pracę,
 • zwolnienia,
 • wynagrodzenia,
 • regulaminy, nagrody, kary, nagany,
 • dyskryminacja, molestowanie, mobbing,
 • nowe obowiązki pracodawców
 • odpowiedzialność karna kadry zarządzającej.

Wykładowca – prawnik, specjalista prawa pracy.

Specjalistyczne szkolenia dla placówek służby zdrowia

Mamy długoletnie doświadczenie w szkoleniu personelu placówek służby zdrowia. Przeprowadzamy szkolenia BHP dostosowane do zagrożeń występujących w służbie zdrowia oraz specyfiki warunków pracy.

Proponujemy następujące szkolenia z zakresu:

 • BHP na wszystkich stanowiskach pracy, obsługi urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz ochrona przed promieniowaniem jonizującym,
 • bezpiecznej pracy przy urządzeniach wytwarzających pole elektromagnetyczne,
 • ochrony osób narażonych na czynniki szkodliwe, uciążliwe i rakotwórcze,
 • obsługi butli z gazami medycznymi.
Kursy zawodowe

Przeprowadzamy szereg kursów uprawniających do pracy na wymienionych urządzeniach:

 • obsługa dźwigów towarowo – osobowych i szpitalnych,
 • obsługa urządzeń dźwignicowych,
 • obsługa wagi towarowej,
 • obsługa suwnic,
 • obsługa żurawi i żurawików,
 • obsługa i konserwacja podestów ruchomych,
 • obsługa zawiesi hakowych,
 • inne – na życzenie klienta.
Uprawnienia elektryczne i energetyczne

Przygotowujemy do egzaminu sprawdzającego wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się dozorem – uprawnienia D oraz bezpośrednią eksploatacją – uprawnienia E dla trzech grup:

 • Grupa 1 – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
 • Grupa 2 – urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło
 • Grupa 3 – sieci, urządzenia i instalacje gazowe służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe oraz w zakresie urządzeń elektroenergetycznych, instalacje sieci elektroenergetyczne, obsługa, konserwacja, naprawa i montaż
Kursy dla kierowców wózków jezdniowych

Kursy przeznaczone są dla kandydatów na kierowców wózków jezdniowych napędzanych wszystkich rodzajów:

 • podnośnikowe,
 • unoszące,
 • ciągnikowe,
 • naładowne
 • oraz specjalne,
 • zgodnie z wytycznymi Ministra Gospodarki.

Dysponujemy przygotowaną kadrą dydaktyczną, w skład której wchodzą instruktorzy oraz wykładowcy legitymujący się odpowiednimi certyfikatami.

Kursy prowadzone są w uzgodnionym miejscu i terminie, zakończone są egzaminem i wystawieniem stosownych zaświadczeń

Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej

W szkoleniach z tematyki przeciwpożarowej specjaliści z zakresu pożarnictwa zapoznają słuchaczy z następującymi zagadnieniami:

 • przyczyny pożarów,
 • zagrożenia pożarowe,
 • przepisy przeciwpożarowe,
 • sprzęt gaśniczy i środki gaśnicze,
 • procedury i zasad gaszenia pożarów.
Szkolenia dla branży budowlanej

Przeprowadzamy szkolenia dla Firm związanych z branżą budowlaną:

 • szkolenie z zakresu bezpiecznej pracy w kontakcie z azbestem,
 • kurs obsługi haka oraz zawiesi suwnicy,
 • kurs udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia placu budowy.
Szkolenia z zakresu ochrony środowiska

Na zlecenie organizujemy seminaria na przykładowe tematy:

 • dostosowanie zakładu pracy do obowiązujących przepisów UE,
 • czynniki niebezpieczne szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy,
 • czynniki biologiczne występujące w środowisku pracy,
 • zasady postępowania z odpadami i opakowaniami – w tym transport,
 • praca w kontakcie z azbestem,
 • zabezpieczanie i składowanie,
 • inne – na zlecenie.
Szkolenia psychologiczne

Oferujemy Państwu szkolenia doskonalące, szkolenia i warsztaty psychologiczne dla pracodawców, managerów oraz kadry kierowniczej.

Szkolenia i warsztaty organizujemy w siedzibie Zleceniodawcy lub w atrakcyjnych ośrodkach wypoczynkowych. Wykładowcami są renomowani psychologowie oraz zawodowi trenerzy.

Proponujemy :

 • psychologiczne podstawy prowadzenia skutecznych negocjacji handlowych,
 • negocjacje dla managerów,
 • warsztaty z zakresu negocjacji,
 • public relations – kształtowanie wizerunku firmy,
 • zarządzanie czasem,
 • zarządzanie stresem,
 • złożoność natury ludzkiej – asertywne poznawanie siebie,
 • efektywne kierowanie ludźmi – trening z kadrą kierowniczą,
 • kierowanie zespołem – przyczyny konfliktów i sposoby ich rozwiązywania,
 • oceny pracownicze – narzędzie w zarządzaniu firmą,
 • motywowanie do pracy.
Pracowników zapraszamy na szkolenia doskonalące ich warsztat pracy
 • profesjonalna sprzedaż bezpośrednia,
 • warsztat handlowca,
 • zarządzanie sekretariatem,
 • telemarketing,
 • budowanie zespołu,
 • komunikacja wewnątrz zespołu.

KONTAKT

Doradztwo i Szkolenia CERTUS s.c.
ul. Piotra Skargi 8
40-091 Katowice
certus.katowice@wp.pl
certus@certus.katowice.pl

tel: 32 209 53 20, fax: 32 259 76 55
Pracujemy pn-pt w godzinach: 8.00 – 16.00

NAPISZ DO NAS

Certus