CERTUS S.C.

Doradztwo i Szkolenia

Dowiedz się więcej
O NAS

Firma Doradztwo i Szkolenia CERTUS s.c. powstała w 2001 r. Jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji prowadzonej przez Miasto Katowice oraz do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Celem Firmy są wszelkie działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej a także ochrony środowiska świadczone dla naszych klientów.

DOŚWIADCZENIE

Od wielu lat prężnie działamy na rynku szkoleń. Oferujemy szkolenia z zakresu bhp, szkolenia zawodowe, szkolenia doskonalące oraz psychologiczne. Dostosowujemy ich zakres do danego stanowiska i pełnionych obowiązków. Dzięki nam połączą Państwo po szkoleniu wiedzę teoretyczną z praktyką. Szkolenia BHP Katowice, kursy BHP Katowice.

SPECJALIŚCI

W ramach umów outsourcingu bhp, występujemy jako zewnętrzna służba BHP. Przejmujemy od pracodawców obowiązki wynikające z przepisów dla służb BHP. Zapewniamy profesjonalną i szybką pomoc podmiotom gospodarczym, instytucjom i inwestorom, co umożliwia efektywne przygotowanie ich do auditów i kontroli oraz podnoszenie standardów bezpieczeństwa pracy.

Nasz zespół to sprawdzeni, renomowani wykładowcy oraz inspektorzy i specjaliści w zakresie działań BHP.

„Bezpieczeństwo i higiena pracy to integralna część sukcesu.”

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

KOSZTY

Korzystne ceny – porównaj nasze ceny z konkurencją! Oferta dopasowywana do wymagań każdego klienta.

GWARANCJA

Wysoka jakość obsługi,  profesjonalna i szybka pomoc podmiotom gospodarczym, instytucjom i inwestorom, umożliwia efektywne podnoszenie ich standardów bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.

EKSPERCI

Zatrudniamy wysokiej klasy wykładowców i specjalistów, którzy nieustannie podnoszą swoje kompetencje zawodowe.

OSZCZĘDNOŚĆ

Dzięki e-szkoleniom zyskujesz czas i pieniądze, w dowolnej chwili szkolisz pracowników przez Internet.

KORZYŚCI

Szkolenia online – oszczędność czasu i brak dezorganizacji pracy. Certyfikat potwierdzający otrzymujesz pocztą.

SATYSFAKCJA

Gwarantujemy pełną satysfakcję i zadowolenie z naszych usług. W serwisie szkoleń on-line otrzymujecie Państwo przejrzysty i zrozumiały materiał szkoleniowy.

CERTUS w liczbach

PROJEKTÓW

KLIENTÓW

SZKOLEŃ

KURSÓW

USŁUGI

Oferujemy szeroki wachlarz usług

R

Doradztwo i konsultacje w zakresie Prawa Pracy

 
R

Opracowanie oceny ryzyka zawodowego

 
R

Regulaminy pracy

 
R

Sporządzanie dokumentacji powypadkowej

 
R

Obsługa bhp dla firm

 
R

Koordynacja na placu budowy

 
R

Plan bioz oraz projekt organizacji robót budowlanych

 
R

Opracowanie instrukcji bhp

 
R

Pomiary środowiska pracy

 
CENNIK ONLINE

Pakiety szkoleń CERTUS

DLA PRACOWNIKÓW
40 zł
CENA/UŻYTKOWNIK

Poznanie najnowszych uregulowań prawa pracy, wiedzy o bezpiecznym zachowaniu przy posługiwaniu się sprzętem będącym na wyposażeniu biura.

Zapoznanie się z zasadami ergonomii, regulacji dotyczących zachowań na wypadek pożaru oraz organizacji pomocy przedlekarskiej.

DLA PRACODAWCÓW
95 zł
CENA/UŻYTKOWNIK
Uczestnik podczas szkolenia uzyskuje aktualną wiedzę w zakresie regulacji prawnych dotyczących prawa pracy, wiedzę w zakresie ergonomii organizacji stanowiska zgodnego z wymogami i przepisami przeciwpożarowymi, najnowsze techniki udzielania pomocy przedlekarskiej i organizacji niesienia pomocy.
PRACOWNIKÓW SŁUŻB BHP
300 zł
CENA/UŻYTKOWNIK

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu, przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

OFERTA

Kompleksowa oferta szkoleń

SZKOLENIA BHP ONLINE

Zapraszamy na szkolenia i kursy BHP online (przez Internet) dla pracodawców i pracowników. Jest to doskonała propozycja dla firm, które chcą szybko i fachowo przeszkolić swoich pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego oraz innych tematów niezbędnych do opanowania przy obejmowaniu konkretnego stanowiska.

Szkolenia okresowe BHP online skierowane do:

 • pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • pracowników inżynieryjno- technicznych
 • pracowników administracyjno-biurowych
 • pracowników służby zdrowia
 • pracowników służb BHP
 • nauczycieli

► Przejść do platformy szkoleniowej [e-szkolenia] ⚙

► Pobierz  formularz przeprowadzenia szkoleń BHP [zlecenie.doc] ✉

SZKOLENIA BHP

Pracodawca zobowiązany jest do organizowania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – Kodeks Pracy Dział X, rozdział VIII

Przeprowadzamy szkolenia wstępne oraz okresowe:

 • pracodawców,
 • osób kierujących pracownikami,
 • technologów, organizatorów produkcji, pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • pracowników administracyjno – biurowych,
 • pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • pracowników służb BHP,
 • społecznych inspektorów pracy (SIP)

Zapraszamy również na kurs metodyczno-dydaktyczny dla kadry kierowniczej przeprowadzającej szkolenia wstępne.

Seminaria z zakresu udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia

Zajęcia przeprowadza licencjonowany nauczyciel ratownictwa medycznego. Uczestnicy biorą czynny udział
w zajęciach praktycznych:

 • na fantomach uczą się podstawowych zabiegów resuscytacyjnych,
 • zabezpieczają rany i urazy,
 • uczą się prawidłowego łańcucha działań ratowniczych.

Kurs spełnia wymogi znowelizowanego Kodeksu Pracy / art. 2091 §1, §2 i §3 dotyczący obowiązku wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

Seminaria z zakresu nowelizacji Kodeksu Pracy

Oferujemy Państwu szkolenia z zakresu nowelizacji Kodeksu Pracy, w których poruszamy problematykę związaną ze zmianami Prawa Pracy.

Proponujemy następujące tematy:

 • czas pracy,
 • praca w godzinach nadliczbowych,
 • ewidencja czasu pracy,
 • urlopy pracownicze,
 • wymiar urlopu,
 • urlopy macierzyńskie i wychowawcze,
 • umowy o pracę,
 • zwolnienia,
 • wynagrodzenia,
 • regulaminy, nagrody, kary, nagany,
 • dyskryminacja, molestowanie, mobbing,
 • nowe obowiązki pracodawców
 • odpowiedzialność karna kadry zarządzającej.

Wykładowca – prawnik, specjalista prawa pracy.

Specjalistyczne szkolenia dla placówek służby zdrowia

Mamy długoletnie doświadczenie w szkoleniu personelu placówek służby zdrowia. Przeprowadzamy szkolenia BHP dostosowane do zagrożeń występujących w służbie zdrowia oraz specyfiki warunków pracy.

Proponujemy następujące szkolenia z zakresu:

 • BHP na wszystkich stanowiskach pracy, obsługi urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz ochrona przed promieniowaniem jonizującym,
 • bezpiecznej pracy przy urządzeniach wytwarzających pole elektromagnetyczne,
 • ochrony osób narażonych na czynniki szkodliwe, uciążliwe i rakotwórcze,
 • obsługi butli z gazami medycznymi.
Kursy zawodowe

Przeprowadzamy szereg kursów uprawniających do pracy na wymienionych urządzeniach:

 • obsługa dźwigów towarowo – osobowych i szpitalnych,
 • obsługa urządzeń dźwignicowych,
 • obsługa wagi towarowej,
 • obsługa suwnic,
 • obsługa żurawi i żurawików,
 • obsługa i konserwacja podestów ruchomych,
 • obsługa zawiesi hakowych,
 • inne – na życzenie klienta.
Uprawnienia elektryczne i energetyczne

Przygotowujemy do egzaminu sprawdzającego wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się dozorem – uprawnienia D oraz bezpośrednią eksploatacją – uprawnienia E dla trzech grup:

 • Grupa 1 – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
 • Grupa 2 – urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło
 • Grupa 3 – sieci, urządzenia i instalacje gazowe służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe oraz w zakresie urządzeń elektroenergetycznych, instalacje sieci elektroenergetyczne, obsługa, konserwacja, naprawa i montaż
Kursy dla kierowców wózków jezdniowych

Kursy przeznaczone są dla kandydatów na kierowców wózków jezdniowych napędzanych wszystkich rodzajów:

 • podnośnikowe,
 • unoszące,
 • ciągnikowe,
 • naładowne
 • oraz specjalne,
 • zgodnie z wytycznymi Ministra Gospodarki.

Dysponujemy przygotowaną kadrą dydaktyczną, w skład której wchodzą instruktorzy oraz wykładowcy legitymujący się odpowiednimi certyfikatami.

Kursy prowadzone są w uzgodnionym miejscu i terminie, zakończone są egzaminem i wystawieniem stosownych zaświadczeń

Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej

W szkoleniach z tematyki przeciwpożarowej specjaliści z zakresu pożarnictwa zapoznają słuchaczy z następującymi zagadnieniami:

 • przyczyny pożarów,
 • zagrożenia pożarowe,
 • przepisy przeciwpożarowe,
 • sprzęt gaśniczy i środki gaśnicze,
 • procedury i zasad gaszenia pożarów.
Szkolenia dla branży budowlanej

Przeprowadzamy szkolenia dla Firm związanych z branżą budowlaną:

 • szkolenie z zakresu bezpiecznej pracy w kontakcie z azbestem,
 • kurs obsługi haka oraz zawiesi suwnicy,
 • kurs udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia placu budowy.
Szkolenia z zakresu ochrony środowiska

Na zlecenie organizujemy seminaria na przykładowe tematy:

 • dostosowanie zakładu pracy do obowiązujących przepisów UE,
 • czynniki niebezpieczne szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy,
 • czynniki biologiczne występujące w środowisku pracy,
 • zasady postępowania z odpadami i opakowaniami – w tym transport,
 • praca w kontakcie z azbestem,
 • zabezpieczanie i składowanie,
 • inne – na zlecenie.
Szkolenia psychologiczne

Oferujemy Państwu szkolenia doskonalące, szkolenia i warsztaty psychologiczne dla pracodawców, managerów oraz kadry kierowniczej.

Szkolenia i warsztaty organizujemy w siedzibie Zleceniodawcy lub w atrakcyjnych ośrodkach wypoczynkowych. Wykładowcami są renomowani psychologowie oraz zawodowi trenerzy.

Proponujemy :

 • psychologiczne podstawy prowadzenia skutecznych negocjacji handlowych,
 • negocjacje dla managerów,
 • warsztaty z zakresu negocjacji,
 • public relations – kształtowanie wizerunku firmy,
 • zarządzanie czasem,
 • zarządzanie stresem,
 • złożoność natury ludzkiej – asertywne poznawanie siebie,
 • efektywne kierowanie ludźmi – trening z kadrą kierowniczą,
 • kierowanie zespołem – przyczyny konfliktów i sposoby ich rozwiązywania,
 • oceny pracownicze – narzędzie w zarządzaniu firmą,
 • motywowanie do pracy.
Pracowników zapraszamy na szkolenia doskonalące ich warsztat pracy
 • profesjonalna sprzedaż bezpośrednia,
 • warsztat handlowca,
 • zarządzanie sekretariatem,
 • telemarketing,
 • budowanie zespołu,
 • komunikacja wewnątrz zespołu.

KONTAKT

Doradztwo i Szkolenia CERTUS s.c.
ul. Moniuszki 7
40-005 Katowice

tel: 608 383 273
tel: 608 304 939
tel: 32 209 53 20

certus@certus.katowice.pl

Pracujemy pn-pt w godzinach: 8.00 – 16.00

☛ Pobierz  formularz przeprowadzenia szkoleń BHP [zlecenie.doc] ✉

NAPISZ DO NAS

Wysyłając formularz oświadczasz, że:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Doradztwo i Szkolenia CERTUS s.c. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2016r., poz. 922) w celu odpowiedzi na zapytanie przesłane w formularzu kontaktowym. Administratorem danych osobowych jest Doradztwo i Szkolenia CERTUS s.c. ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice. Potwierdzam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do cofnięcia zgody ( w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawne.
2. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej przez Doradztwo i Szkolenia CERTUS s.c. Moniuszki 7, 40-005 Katowice.
3. Wyrażam zgodę na używanie przez Doradztwo i Szkolenia CERTUS s.c. Moniuszki 7, 40-005 Katowice telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).
4. Informujemy, że Państwa zgody mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail certus.katowice@wp.pl spod adresu, którego zgody dotyczą

Certus